Preskočiť na obsah

Vedenie cirkevného zboru

Predsedníctvo cirkevného zboru (štatutári):
zborový farár – ThDr. Ivan Lukáč
zborový dozorca – Ing. Ľubomír Zán

Zborové presbyterstvo:
Mgr. Adriana Bošková (zástupkyňa zborového dozorcu)
Ján Brezina (kurátor)
Eva Pachotová (pokladníčka)
Anna Dováľová (kostolníčka)
Mgr. Július Smutniak
Dagmar Vargová
Jaroslav Števko
Mgr. Zoltán Leicher
Bc. Slavka Srnišová (fília Zelené)