Preskočiť na obsah

Dokumenty a tlačivá

Štatút CZ ECAV Poltár

Kňazská správa za rok 2023

Hospodárska správa za rok 2023

Tu nájdete prihlášky, žiadosti, tlačivá na stiahnutie k všetkým potrebným kazuáliám.
Ručne vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné vypisovať čitateľné paličkovým písmom a osobne priniesť do farského úradu.

Krst svätý

Konfirmácia

Cirkevný sobáš / požehnanie manželstva

Pohreb

Vstup do CZ Poltár

Žiadosť o vystúpenie z CZ Poltár

Aktuálne znenie Cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku