Preskočiť na obsah

Redakčná rada časopisu

Šéfredaktor:
ThDr. Ivan Lukáč

Členovia:
Ing. Ľubomír Zán
Mgr. Lucia Lukáčová
Bc. Slávka Srnišová
Dana Henžeľová
Rastislav Boško

Jazyková úprava:
Mgr. Adriana Bošková