Preskočiť na obsah

Kázne 2024

Apríl 2024

14.4.2024 – Kresťanstvo ako osobná záležitosť (Ž 23, 1), káže: Ivan Lukáč
7.4.2024   – Transformujúca moc evanjelia (Mk 16, 9-15; Sk 4, 13, 18-20. 33), káže: Ivan Lukáč
1.4.2024   – Čo mám, to Ti dám! (Sk 3, 1-10), káže: Ivan Lukáč /2. slávnosť veľkonočná/

Marec 2024

31.3.2024 – Niet Ho tu! (Mt 28, 1-8), káže: Ivan Lukáč /1. slávnosť veľkonočná/
29.3.2024 – Čo pre mňa znamená Veľký piatok? (L 23, 33.35a), káže: Ivan Lukáč /Veľký piatok/
26.3.2024 – Ježišu, to čo robíš? (J 13, 1-15), káže: Ivan Lukáč /Zelený štvrtok/
24.3.2024 – Ježišu, len tam nebuď dlho – alebo, čo pre mňa znamená Getsemane? (Mk 14, 32-42), káže: Ivan Lukáč /Kvetná nedeľa/
21.3.2024 – Pôstne zastavenie s golgotským kopijníkom (J 19, 33-34.36), káže: Ivan Lukáč /5. pôstna večiereň/
17.3.2024 – Daj Bohu to najlepšie (J 12, 1-8), káže: Ivan Lukáč /Smrtná nedeľa/
14.3.2024 – Pôstne zastavenie so stotníkom pod krížom (Mk 15, 39), káže: Ivan Lukáč /4. pôstna večiereň/
10.3.2024 – Nasýtený a predsa hladný (J 6, 35), káže: Ivan Lukáč
7.3.2024   – Pôstne zastavenie s posmievajúcim sa zástupom a lotrami na kríži (L 23, 35-37. 39-43), káže: Ivan Lukáč /3. pôstna večiereň/
3.3.2024   – Boh hľadí na srdce (1S 16, 7), káže: Ivan Lukáč

Február 2024

29.2.2024 – Pôstne zastavenie so Šimonom Cyrenejským a plačúcimi ženami (Mk 15, 20b-21; L 23, 27-28), káže: Ivan Lukáč /2. pôstna večiereň/
25.2.2024 – Radosť na nesprávnom mieste (L 10, 16-20), káže: Ivan Lukáč
22.2.2024 – Pôstne zastavenie so zástupom a Malchusom (J 18, 1-11), káže: Ivan Lukáč /1. pôstna večiereň/
18.2.2024 – O čo nám vlastne ide? (R 12, 4-8), káže: Ivan Lukáč /Volebný a Výročný zborový konvent 2024/
14.2.2024 – Roztrhnuté srdcia (Joel 2, 12-13), káže: Ivan Lukáč /Popolcová streda/
11.2.2024 – Precitnutie z duchovnej slepoty (Mk 10, 46-52), káže: Ivan Lukáč
4.2.2024   – Hlad a smäd po Božom slove (Am 8, 11-12), káže: Ivan Lukáč
2.2.2024   – Zasvätenie Pánovi (L 2, 22-24), káže: Ivan Lukáč /Predstavenie Pána Ježiša/

Január 2024

28.1.2024 – Pane, dobre je nám tu! (Mk 9, 2-10), káže: Ivan Lukáč
21.1.2024 – Viditeľné evanjelium (R 12, 17-21), káže: Ivan Lukáč
14.1.2024 – Veľké maličkosti (Mt 9, 18-26), káže: Ivan Lukáč
7.1.2024   – Ty si môj milovaný Syn (Mk 1, 9-11), káže: Ivan Lukáč
6.1.2024   – Chceš vidieť Ježiša? (J 12, 20-23), káže: Ivan Lukáč /Zjavenie Krista Pána mudrcom/
1.1.2024   – Novoročná výzva: Nanovo zahorieť! (Zjav 2, 1-5), káže: Ivan Lukáč