Preskočiť na obsah

Výbory cirkevného zboru a pracovníci

Hospodársky výbor
predseda:
Mgr. Július Smutniak

členovia:
ThDr. Ivan Lukáč (zborový farár)
Ing. Ľubomír Zán (zborový dozorca)
Mgr. Adriana Bošková (zástupkyňa zborového dozorcu)
Zuzana Gombálová (účtovníčka)
Eva Pachotová (pokladníčka)
Ján Brezina (kurátor)


Vnútromisijný výbor
predseda:
Bc. Slavka Srnišová

členovia:
ThDr. Ivan Lukáč (zborový farár)
Ing. Ľubomír Zán (zborový dozorca)

Dana Henžeľová
Mgr. Lucia Lukáčová
Rastislav Boško


Revízny výbor
predseda:
Mgr. Zoltán Leicher

členovia:
Mária Sýkorová
Anna Dováľová