Preskočiť na obsah

Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické a. v. služby Božie každú nedeľu o 09:30 hod.

Deti vo veku 3-12 rokov počas druhej piesne po požehnaní odchádzajú na detskú besiedku.

Služby Božie prebiehajú okrem nášho chrámu aj v:

ECAV Slaná Lehota: 1. nedeľa v mesiaci
ECAV Zelené: 2. a 5. nedeľa v mesiaci
DSS Tilia Slaná Lehota: každý štvrtok o 10:00 hod.
DSS Poltár: každý piatok o 10:00 hod.

V prípade záujmu o pastorálnu návštevu, pastorálny rozhovor, či prislúženie sviatosti svätej Večere Pánovej v domácnosti kontaktujte brata farára Ivana Lukáča na mobilnom čísle: 0911 786 411 alebo e-mailom na: lukac.ivan@gmail.com

Žalm 122, 1:
Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!