Preskočiť na obsah

O nás

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,

vitajte na stránke nášho Cirkevného zboru ECAV Poltár. Sme súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Uverili sme Božej láske, ktorú nám Boh prejavil v Ježišovi Kristovi. On je naším Pánom a Spasiteľom, ktorého príklad nasledujeme. Stretávame sa každú nedeľu a počas sviatkov na službách Božích a počas týždňa na biblických hodinách a pri iných aktivitách. Naše dvere i srdcia sú otvorené pre každého, kto s úprimným srdcom túži po živote s Bohom a po radostnom spoločenstve veriacich ľudí.

Ivan Lukáč
evanjelický a. v. farár