Preskočiť na obsah

Biblické hodiny

Bohom premenení – Historiografia Ježišových učeníkov


23.5.2024 – Učeník Peter

Môžete si vypočuť v nahrávke TU.


16.5.2024 – Učeníci Šimon, Juda, Jakub

Šimon

 • Význam mena Šimon
 • Ako je ešte nazývaný Šimon?
 • Kto boli Zeloti?
 • Ako zomrel Šimon?

Júda

 • Čo znamená jeho meno?
 • Ako vidí Juda Pána Ježiša?
 • Kde zvestoval tento učeník evanjelium?
 • Ako sa zmenil po stretnutí s Pánom Ježišom?

Jakub

 • Aký mal prívlastok?
 • Kde kázal evanjelium?
 • Ako zomrel?

Môžete si vypočuť v nahrávke TU.


2.5.2024 – Učeník Tomáš

 • Kedy zažiaril učeník Tomáš?
 • Ako ho nazývame?
 • Prečo sú pochybnosti dôležité v našom živote?
 • Čo znamená meno Tomáš?
 • Čo je dobré a čo zlé na povahe Tomáša?

Ešte viac zaujímavého o ňom sa dozviete v nahrávke TU.


25.4.2024 – Učeník Ondrej

 • Kto bol jeho bratom?
 • Prečo odišli učeníci od Jána Krstiteľa a pridali sa k Ježišovi?
 • Prečo chceme aj my privádzať svojich blízkych k Ježišovi?
 • Prečo je potrebné dôverovať Pánovi Ježišovi viac ako kalkulovať a špekulovať vo svojom živote?
 • Aké cenné vlastnosti mal Ondrej?
 • Akou smrťou zomrel učeník Ondrej?
 • Kde všade zvestoval evanjelium?

Odpovede nájdete v nahrávke TU.


18.4.2024 – Úvod do témy

 • Prečo si vyvolil Pán Ježiš učeníkov?
 • Prečo máme ísť za zástupmi, ktoré nás potrebujú?
 • Čo je prvý krok, aby nás Pán Boh delegoval do služby? (Mt 9, 38)
 • Stačia naše schopnosti pre službu na Božej vinici?
 • Kde začať s poslaním? (Mt 10, 5)
 • Ako vyzerá Bohom premenený učeník?
 • Sme ľudia, ktorí radšej prijímajú alebo dávajú?
 • Ktoré veci sú tie najlepšie, ktoré od Pána Boha prijímame?

Na tieto otázky môžete dostať odpoveď v nahrávke výkladu z biblickej hodiny TU.