Preskočiť na obsah

Kontakt

Zborový farár
ThDr. Mgr. Ivan Lukáč
mobil: +421 911 786 411
e-mail: lukac.ivan@gmail.com

Zborový dozorca
Ing. Ľubomír Zán
mobil: +421 944 076 386
e-mail: zan.lubomir@iop-plus.sk


Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Poltár
Obrancov mieru 163/26
987 01  Poltár
Tel. číslo: +421 911 786 411
E-mail: poltar@ecav.sk

Číslo účtu – IBAN: SK68 0900 0000 0000 5932 7956
IČO: 31932983
DIČ: 2021238769