Preskočiť na obsah

Milodar

Podporiť náš môžete aj prostredníctvom milodaru, ktorý môžete venovať na kostol, prácu s deťmi, mládežou a seniormi, detské tábory či na cirkevné ciele.

Cirkevný príspevok si môžete vyrovnať:

  • prostredníctvom bankového  prevodu na SK68 0900 0000 0000 5932 7956
  • osobne v kancelárii Farského úradu, alebo pred a po službách Božích