Preskočiť na obsah

Kázne 2023

December 2023

31.12.2023 – Žiadne skratky! (2M 13, 17-22), káže: Ivan Lukáč /Závierka občianskeho roka/
26.12.2023 – Vianočný nepriateľ (Sk 6, 8-15), káže: Ivan Lukáč
25.12.2023 – Vianočné posolstvo (L 2, 15-20), káže: Ivan Lukáč
24.12.2023 – Vianočný zázrak (L 2, 10-11), káže: Ivan Lukáč /Štedrý večer/
24.12.2023 – Si naozaj pripravený povedať: „Pane, príď už?“ (Mt 5, 8; Zjav 22, 20), káže: Ivan Lukáč
21.12.2023 – Adventné zastavenie s Jánom Krstiteľom (Mt 3, 1-12), káže: Ivan Lukáč /3. adventná večiereň/
17.12.2023 – Božia pravica (Zjav 1, 20), káže: Ján Hroboň, biskup ZD
14.12.2023 – Adventné zastavenie so Simeonom (L 2, 25-35), káže: Ivan Lukáč /2. adventná večiereň/
10.12.2023 – Ako zareaguješ? (Mk 1, 14-15), káže: Ivan Lukáč
7.12.2023   – Adventné zastavenie so Zachariášom (L 1, 5-25), káže: Ivan Lukáč /1. adventná večiereň/
3.12.2023   – Pán chce vstúpiť aj do Tvojho života (Mt 21, 1-9), káže: Ivan Lukáč

November 2023

26.11.2023 – O bdelosti a očakávaní (2Tim 4, 6-8), káže: Júlia Gabčová, CZ České Brezovo /Nedeľa večnosti/
19.11.2023 – Myslíš na to, že Pán Ježiš naozaj príde? (Zjav 22, 12-17), káže: Ivan Lukáč
12.11.2023 – Máš odvahu vyznávať Krista pred ostatnými? (Mt 10, 32-33), káže: Ivan Lukáč
5.11.2023   – Odpustiť a nepripomínať (Jer 31, 34), káže: Ivan Lukáč
2.11.2023   – Dobrá investícia (Zjav 7, 9-10), káže: Ivan Lukáč /Pamiatka zosnulých/

Október 2023

31.10.2023 – Čo by bolo dôvodom k reformácii dnes? (2Kron 7, 14), káže: Ivan Lukáč /Pamiatka reformácie/
29.10.2023 – O dokonalosti (Mt 12, 15-21), káže: Andrea Kurčík, CZ Lovinobaňa
22.10.2023 – Jedinečné poslanie (L 2, 25-32. 36-38), káže: Ivan Lukáč /Október: Mesiac úcty k starším/
15.10.2023 – Uzdravujúca zmena a premena (Mk 1, 40-42), káže: Ivan Lukáč
8.10.2023   – Čo robím preto, aby boli spasení aj „tí druhí“? (R 10, 1-4), káže: Ivan Lukáč
1.10.2023   – Chrám – čo pre mňa znamená? (3M 26, 11-13), káže: Ivan Lukáč /Pamiatka posvätenia chrámu/

September 2023

24.9.2023 – Nezabudni na Božiu štedrosť! (5M 8, 7-10), káže: Ivan Lukáč /Poďakovanie za úrody zeme/
17.9.2023 – Aké sú Tvoje priority? (L 10, 38-42), káže: Ivan Lukáč
10.9.2023 – Samota v cirkvi – vážny problém! (J 5, 1-9), káže: Ivan Lukáč
3.9.2023   – Vykročiť s Božím požehnaním (Ž 1), káže: Ivan Lukáč /Začiatok školského roka/

August 2023

27.8.2023 – Nový začiatok, nová vízia (Iz 43, 19a), káže: Ivan Lukáč